Bijlagen

Reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen

Overzicht reserves 2022-2026

Begroting

Vermeerde-
ringen

Verminde-
ringen

Begroting

Vermeerde-
ringen

Verminde-
ringen

Begroting

Vermeerde-
ringen

Verminde-
ringen

Begroting

Vermeerde-
ringen

Verminde-
ringen

Begroting

per 31 december

2022

2023

2023

2023

2024

2024

2024

2025

2025

2025

2026

2026

2026

Algemene reserves

Concernreserve

13.259

0

-49

13.209

0

-49

13.160

0

-49

13.110

0

0

13.110

Reserve weerstandsvermogen

4.000

0

0

4.000

0

0

4.000

0

0

4.000

0

0

4.000

Totaal algemene reserves

17.259

0

-49

17.209

0

-49

17.160

0

-49

17.110

0

0

17.110

Bestemmingreserves

Best.res. bovenwijkse voorzieningen

245

0

0

245

0

0

245

0

0

245

0

0

245

Best.res. Volkshuisvesting

399

0

0

399

0

0

399

0

0

399

0

0

399

Best.res. egalisatieres.sociaal domein

1.646

0

-362

1.284

0

-138

1.146

0

0

1.146

0

0

1.146

Best.res. regionale investeringen

756

0

-378

378

0

-378

0

0

0

0

0

0

0

Best.res. duurzaamheid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Best.res. Gemeentewerf

805

0

0

805

0

0

805

0

0

805

0

0

805

Best.res. rekenkamercommissie WVO

92

0

0

92

0

0

92

0

0

92

0

0

92

Best.reserve monumenten

290

0

0

290

0

0

290

0

0

290

0

0

290

Best.res. kapitaallasten (Hoofdrekening)

3.185

20

-206

3.000

20

-206

2.814

20

-206

2.629

20

-206

2.444

BR Accommodaties gemeentelijk personeel

142

0

0

142

0

0

142

0

0

142

0

0

142

BR Reorganisatie

501

0

0

501

0

0

501

0

0

501

0

0

501

BR egalisatiereserve omgevingsvergunning

1.900

0

0

1.900

0

0

1.900

0

0

1.900

0

0

1.900

BR invoering Omgevingswet

-15

0

0

-15

0

0

-15

0

0

-15

0

0

-15

BR Maatschappelijke agenda

120

0

-40

80

0

0

80

0

0

80

0

0

80

BR Klimaatgelden

37

0

0

37

0

0

37

0

0

37

0

0

37

BR Brede adviesraad

19

0

0

19

0

0

19

0

0

19

0

0

19

BR Exploitatiebijdrage zwembad

901

0

-100

801

0

-100

701

0

-100

601

0

-100

501

BR Culturele accomodatie

3.000

0

0

3.000

0

0

3.000

0

0

3.000

0

0

3.000

BR Groot onderhoud zwembad

500

0

0

500

0

0

500

0

0

500

0

0

500

BR Verevening sociale woningbouw

100

0

0

100

0

0

100

0

0

100

0

0

100

BR Onderwijshuisvesting

0

500

0

500

1.000

0

1.500

1.500

0

3.000

0

0

3.000

Totaal bestemmingreserves

14.622

520

-1.086

14.057

1.020

-822

14.256

1.520

-306

15.471

20

-306

15.185

Totaal reserves

31.881

520

-1.135

31.267

1.020

-871

31.416

1.520

-355

32.581

20

-306

32.296

Bedragen x € 1.000

Overzicht voorzieningen 2022-2026

Begroting

Vermeerde-
ringen

Verminde-
ringen

Begroting

Vermeerde-
ringen

Verminde-
ringen

Begroting

Vermeerde-
ringen

Verminde-
ringen

Begroting

Vermeerde-
ringen

Verminde-
ringen

Begroting

per 31 december

2022

2023

2023

2023

2024

2024

2024

2025

2025

2025

2026

2026

2026

Voorzieningen verplichtingen, verliezen

Voorz. pensioenen & wachtgelden bestuur

2.988

2

-90

2.900

2

-90

2.811

2

-90

2.723

2

-90

2.634

Voorz. spaarcontracten

40

0

0

40

0

0

40

0

0

40

0

0

40

Voorz. beeldenplan

27

0

0

27

0

0

27

0

0

27

0

0

27

Voorz. parkeergarage Rabobank Deltaplein

3.226

0

0

3.226

0

0

3.226

0

0

3.226

0

0

3.226

Totaal voorzieningen

voor verplichtingen, verliezen

6.281

2

-90

6.193

2

-90

6.104

2

-90

6.015

2

-90

5.927

Voorzieningen voor risico's

Voorz. Vd Hoevenpark stimul.subs. woning

19

0

0

19

0

0

19

0

0

19

0

0

19

Totaal voorzieningen

voor risico's

19

0

0

19

0

0

19

0

0

19

0

0

19

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Voorziening openbare verlichting

269

160

-143

286

160

-138

309

160

-146

323

160

-157

326

Voorziening baggerwerkzaamheden

51

11

0

61

11

0

72

11

0

83

11

0

93

Voorziening speelplaatsen

436

173

-290

319

173

-60

432

173

-245

360

173

-289

244

Voorziening buitenonderhoud schoolgeb.

232

0

0

232

0

0

232

0

0

232

0

0

232

Voorziening onderhoud wegen

1.864

703

-1.150

1.417

703

-300

1.820

703

-390

2.133

703

-380

2.456

Voorziening onderhoud VRI

325

69

-81

313

69

-74

308

69

-223

154

69

-48

175

Voorziening onderhoud bruggen

73

65

-70

67

65

-70

62

65

-70

56

65

-33

88

Voorziening onderhoud zwembad

576

0

-177

400

0

-118

281

0

-110

171

0

-69

102

Voorziening planmatig onderhoud vastgoed

287

316

-419

184

316

-432

68

316

-346

38

316

-271

83

Totaal

onderhoudsegalisatievoorzieningen

4.114

1.496

-2.330

3.280

1.496

-1.192

3.585

1.496

-1.530

3.551

1.496

-1.247

3.800

Voorziening toek.verv.inv.heffing

Voorziening riolering

2.379

0

0

2.379

0

0

2.379

0

0

2.379

0

0

2.379

Voorziening afvalstoffenheffing

843

0

0

843

0

0

843

0

0

843

0

0

843

Totaal

voorziening toek.verv.inv.heffing

3.221

0

0

3.221

0

0

3.221

0

0

3.221

0

0

3.221

Totaal Voorzieningen

13.635

1.498

-2.420

12.713

1.498

-1.282

12.929

1.498

-1.620

12.806

1.498

-1.337

12.966

Bedragen x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2022 12:22:01 met de export van 10/21/2022 12:11:26