Bijlagen

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven

Maatstaf

2023

2024

2025

2026

1c Waarde niet-woningen eigenaren

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1g WOZ niet-woningen eigenaar

-542.424

-542.424

-542.424

-542.424

1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1h WOZ niet-woningen gebruiker

-389.241

-389.241

-389.241

-389.241

1a Waarde woningen eigenaren

-3.712.181

-3.801.995

-3.881.524

-3.917.518

Subtotaal

-4.643.846

-4.733.660

-4.813.189

-4.849.183

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is

Maatstaf

2023

2024

2025

2026

1e OZB waarde niet-woningen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

8a-2 Bijstandsontvangers

1.482.240

1.481.523

1.478.739

1.497.332

3a Eén-ouder-huishoudens

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2 Inwoners

9.714.012

9.994.481

10.244.549

10.366.302

5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

7 Lage inkomens

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

7c-3 Huishoudens met laag inkomen boven drempel

4.755.784

4.097.594

4.117.737

4.149.175

12 Minderheden

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

12b Personen met migratieachtergrond

1.009.101

1.038.314

1.065.942

1.093.617

11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

3b Huishoudens

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

3c Eenpersoonshuishoudens

652.431

666.453

666.101

671.923

8b Loonkostensubsidie

60.618

75.847

91.147

106.490

4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019)

3.080.636

2.742.822

2.759.369

2.775.415

7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

11c-2 Wajong (wajongeren)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

3i-2 Medicijngebruik met drempel

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

8e Re-integratie klassiek

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

4b Inwoners jonger dan 65 jaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

8f Doelgroepenregister gemeentelijke doelgroep

115.216

124.285

133.432

142.603

5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

5d Inwoners 75+ met drempel

1.858.897

1.932.909

1.960.498

2.018.928

3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

7m Laag opleidingsniveau met drempel

208.426

205.096

198.121

195.091

13 Klantenpotentieel lokaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

14 Klantenpotentieel regionaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

14a Lokale centrumfunctie (max 20km)

230.526

231.956

233.346

234.703

14b Regionale centrumfunctie (max 60km)

908.147

855.540

854.346

858.901

14c Landelijke centrumfunctie

285.521

287.293

289.014

290.696

15h-2 Onderwijsachterstand

64.340

64.207

64.074

63.941

15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

38 Bedrijfsvestigingen

413.505

423.614

433.722

443.831

29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930

37.663

37.663

37.663

37.663

31a ISV (a) stadsvernieuwing

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

31b ISV (b) herstructurering

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

36 Kernen

114.688

114.612

114.110

114.069

37 Kernen * bodemfactor buitengebied

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

36a Kernen met 500 of meer adressen

75.167

75.167

75.167

75.167

34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente

35.026

35.026

35.026

35.026

35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor

446.802

459.604

470.890

476.042

32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

1.930.937

2.161.602

2.263.172

2.324.431

23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied

8.896

8.896

8.896

8.896

22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen

1.139.349

1.139.349

1.139.349

1.139.349

21 Oppervlakte bebouwing

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

23a Oppervlakte bebouwing buitengebied

23.682

23.682

23.682

23.618

22a Oppervlakte bebouwing woonkern

682.131

682.131

682.131

681.419

19 Oppervlakte binnenwater

5.801

5.801

5.801

5.801

16 Oppervlakte land

43.290

43.290

43.290

43.290

18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente

29.406

29.406

29.406

29.406

24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

138.791

141.814

144.932

147.212

25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen

653.875

668.119

682.808

693.546

39 Vast bedrag

977.597

977.597

977.597

977.597

Subtotaal

31.182.500

30.825.691

31.324.055

31.721.479

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)

Jaren

2023

2024

2025

2026

Uitkeringsfactor

1,285

1,326

1,358

1,256

Subtotaal (B x C (=uf))

40.069.512

40.874.866

42.538.067

39.842.177

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

Maatstaf

2023

2024

2025

2026

56g Suppletie-uitkering nieuw verdeelstelsel 2023

3.394.861

3.010.111

2.625.361

2.625.361

56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein

0

0

0

0

Subtotaal

3.394.861

3.010.111

2.625.361

2.625.361

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

Maatstaf

2023

2024

2025

2026

170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)

10.215

10.215

10.215

10.215

205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)

37.757

37.757

37.757

37.757

223 Armoedebestrijding kinderen (DU)

84.475

84.475

84.475

84.475

383 Inburgering (IU)

0

0

0

0

393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU)

3.000

3.000

n.v.t.

n.v.t.

406 Handhaving quarantaine (DU)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

409 Einde lening inburgeringsplichtig (DU)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

419 Gemeenteraadsverkiezingen (DU)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

421 Extra capaciteit BOAs (DU)

33.113

33.113

33.113

33.113

424 Uitvoeringskosten klimaatakkoord (DU)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Subtotaal

168.560

168.560

165.560

165.560

Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein

Maatstaf

2023

2024

2025

2026

260 Participatie (IU)

70.744

77.053

83.384

89.766

261 Voogdij/18+ (IU)

0

0

0

0

Subtotaal

70.744

77.053

83.384

89.766

Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker

Aanvullingen v/d gebruiker

2023

2024

2025

2026

Gemeenteposten:

Vrijval BCF cf realisatie 2021

177.737

177.737

177.737

177.737

Maatschappelijke begeleiding statushouders

82.950

82.950

82.950

82.950

NTO Jeugdzorg 2024 e.v.

0

1.010.542

605.527

293.177

Stelpost herverdeeleffect vanaf 2026

0

0

0

-384.750

Subtotaal

260.687

1.271.229

866.214

169.114

Totaal

39.320.518

40.668.159

41.465.396

38.042.795

 

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2022 12:22:01 met de export van 10/21/2022 12:11:26