Programma's

P1 Veiligheid

P1 Veiligheid

Wat willen we bereiken ?

Een veilig dorp, waarbij wij ons richten op het terugdringen van inbraken en overlast. Inwoners voelen zich betrokken bij het veiligheidsbeleid en de contacten met inwoners zijn goed. Het accent ligt op preventie. Onze inwoners zijn zelfredzaam, kennen hun eigen verantwoordelijkheid en geven daar actief invulling aan, al dan niet georganiseerd op buurt- en wijkniveau. De afspraken die we maken en acties die we uitvoeren hebben de basis in vrijwilligheid, maar zijn niet vrijblijvend. Omdat elke wijk een andere problematiek kent gaan we hierover met onze bewoners in gesprek, om daar waar mogelijk op wijkniveau maatwerk te kunnen bieden.

Om problemen beter te kunnen signaleren maar ook aan te pakken, gaan we de samenwerking met de verschillende actoren zoals politie, welzijnsorganisatie, scholen en woningbouwcorporaties verbeteren.

Het handhaven van de geldende wet- en regelgeving is voor ons belangrijk. We gaan onze BOA's gerichter inzetten om te controleren of mensen zich op straat aan de regels houden.

Wat gaan we daarvoor doen ?                                                              

x € 1.000
Lasten € 2.171.378
Baten € -218.285
Saldo € 1.953.093
Deze pagina is gebouwd op 10/21/2022 12:22:01 met de export van 10/21/2022 12:11:26