Bijlagen

Investeringen

Investeringen

 

Investeringsplanning 2023 - 2026

Omschrijving investering

2023

2024

2025

2026

Investeringen in Bruggen

570.000

149.000

269.000

396.000

Investeringen wegen

550.000

600.000

660.000

600.000

Verkeersmaatregelen

730.000

451.000

360.000

360.000

Bibliotheek Plus

1.041.000

4.164.000

-

-

Koninklijke Marinelaan / gemeentewerf

-

-

-

1.700.000

Verduurzaming vastgoed

-

33.000

-

-

IHP - Fortgensschool

-

-

-

4.000.000

Tractie buiten gesloten systeem

44.000

-

-

-

Overige

95.000

-

-

-

Totaal Investeringen buiten gesloten systeem

3.030.000

5.397.000

1.289.000

7.056.000

Integraal waterketenplan (IWKP)

5.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

Afvalcontainers

250.000

250.000

250.000

250.000

Tractie binnen gesloten systeem

148.000

326.000

40.000

0

 Totaal Investeringen binnen gesloten systeem

5.398.000

4.576.000

4.290.000

4.250.000

Totaal Investeringen 

8.428.000

9.973.000

5.579.000

11.306.000

Investeringsplanning 2027 - 2032

Omschrijving investering

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Investeringen in Bruggen

1.147.000

176.000

-

-

-

1.768.000

Investeringen wegen

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

Verkeersmaatregelen

360.000

360.000

360.000

360.000

360.000

360.000

Bibliotheek Plus

-

-

-

-

-

-

Koninklijke Marinelaan / gemeentewerf

1.700.000

-

-

-

-

-

Verduurzaming vastgoed

-

-

-

-

-

-

Gemeentehuis upgrade & verduurzamen

5.535.000

5.535.000

-

-

-

-

IHP - Fortgensschool

-

-

-

-

-

-

IHP - Nutsbasisschool

4.200.000

-

-

-

-

-

IHP - RKbs Emmaus

-

-

-

-

5.100.000

-

Tractie buiten gesloten systeem

-

-

-

-

-

-

Overige

-

-

-

-

-

-

Totaal Investeringen buiten gesloten systeem

13.542.000

6.671.000

960.000

9.585.000

6.060.000

2.728.000

Integraal waterketenplan (IWKP)

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

Afvalcontainers

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

Tractie binnen gesloten systeem

-

-

-

-

-

-

 Totaal Investeringen binnen gesloten systeem

4.250.000

4.250.000

4.2500.000

4.250.000

4.250.000

4.250.000

Totaal Investeringen 

17.792.000

10.921.000

5.210.000

13.835.000

10.310.000

6.978.000

Investeringsplafond
In iedere begroting en de meerjarenramingen wordt de omvang van de afschrijvingslasten berekend en opgenomen. De gevolgen van investeringen sorteren met name op de langere termijn hun effect. Het met ingang van 2014 ingestelde investeringsplafond is komen te vervallen.

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2022 12:22:01 met de export van 10/21/2022 12:11:26