Programma's

P6 Sociaal Domein

P6 Sociaal Domein

Wat willen we bereiken ?

Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven houden;

Inwoners groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal ontwikkelen;

Voorschoten is veilig en er is sociale cohesie;

Er is een duurzaam systeem voor zorg en ondersteuning. De ondersteuning vindt dicht bij huis plaats;

Inwoners die hulp nodig hebben, krijgen de juiste ondersteuning op tijd.

Wat gaan we daarvoor doen ?                                                              

x € 1.000
Lasten € 24.322.296
Baten € -5.473.275
Saldo € 18.849.021
Deze pagina is gebouwd op 10/21/2022 12:22:01 met de export van 10/21/2022 12:11:26