Programma's

P3 Economie

P3 Economie

Wat willen we bereiken ?

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven,  winkels en horeca;

Meer werkgelegenheid, met aandacht voor banen in de duurzame sector en voor duurzaam ondernemen;

Vitaal en aantrekkelijk houden van het centrum voor inwoners en toeristen.

Wat gaan we daarvoor doen ?                                                              

x € 1.000
Lasten € 553.775
Baten € -211.030
Saldo € 342.745
Deze pagina is gebouwd op 10/21/2022 12:22:01 met de export van 10/21/2022 12:11:26