Programma's

P4 Onderwijs

P4 Onderwijs

Wat willen we bereiken ?

Al onze inwoners hebben de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen. Daarom is het noodzakelijk dat alle kinderen goed onderwijs krijgen;

Het is belangrijk dat in Voorschoten goede en adequate onderwijshuisvesting is;

We willen sociale achterstanden en taalachterstanden voorkomen;

We willen schooluitval en schoolverzuim voorkomen.

Wat gaan we daarvoor doen ?                                                              

x € 1.000
Lasten € 2.405.559
Baten € -472.339
Saldo € 1.933.220
Deze pagina is gebouwd op 10/21/2022 12:22:01 met de export van 10/21/2022 12:11:26