Programma's

P8 Wonen en bouwen

P8 Wonen en bouwen

Wat willen we bereiken ?

Er moet een goede balans zijn in het woningaanbod, daardoor kan Voorschoten verschillende doelgroepen aan zich binden. Ook bevordert de voldoende beschikbaarheid van woningen de doorstroming;

We willen het dorpse groene karakter behouden, de ruimtelijke opgave voor de komende jaren richt zich daarom op de instandhouding en het beheer van de ruimtelijke structuur van Voorschoten.

Wat gaan we daarvoor doen ?                                                              

x € 1.000
Lasten € 4.434.624
Baten € -2.990.673
Saldo € 1.443.951
Deze pagina is gebouwd op 10/21/2022 12:22:01 met de export van 10/21/2022 12:11:26