Programma's

P7 Volksgezondheid en milieu

P7 Volksgezondheid en milieu

Wat willen we bereiken ?

Inwoners zijn zich bewust van hun gezondheid en de effecten van een gezonde leefstijl.

Vermindering van de hoeveelheid restafval.

Een duurzame leefomgeving en versterking van de milieukwaliteiten van de leefomgeving.

Voorschoten creëert een gezonde leefomgeving voor haar inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen ?                                                              

x € 1.000
Lasten € 8.294.379
Baten € -8.075.331
Saldo € 219.048
Deze pagina is gebouwd op 10/21/2022 12:22:01 met de export van 10/21/2022 12:11:26